Trang chủ / Các khoa phòng / Các phòng chức năng / Phòng Quản Lý Chất Lượng / Phòng Quản Lý Chất Lượng

BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Ngày đăng: 2018-11-20

1.Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá : 78/83 tiêu chí

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý