Trang chủ / Tổ chức Đảng - Đoàn thể / Công đoàn / Công đoàn

Công đoàn bệnh viện

Ngày đăng: 2017-12-01

Công đoàn hoạt động theo sự chỉ đạo của Công đoàn Sở Y tế Quảng Ninh, sự Lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở,sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban giám đốc bệnh viện và được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của người lao động

1.Công đoàn bệnh viện.

Công đoàn hoạt động theo sự chỉ đạo của Công đoàn Sở Y tế Quảng Ninh, sự Lãnh đạo của Cấp ủy cơ sở,sự phối hợp, tạo điều kiện của Ban giám đốc bệnh viện và được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, nhiệt tình của người lao động. Những năm vừa qua Công đoàn đã phát huy tốt vài trò, vị trí, chức năng của mình, đóng góp không nhỏ vào sự thành công và phát triển mạnh mẽ, toàn diện của bệnh viện, đáp ứng niềm tin của nhân dân, nâng cao uy tín của bệnh viện Anh hùng. Cán bộ viên chức và lao động (CBVCLĐ) bệnh viện có việc làm ổn định, điều kiện làm việc tốt, tiền lương, tiền công đảm bảo, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động được duy trì, cải thiện và nâng cao theo từng năm. Việc thực hiện Luật lao động, Điều lệ Công đoàn VN và các chế độ chính sách liên quan tới người lao động được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc,những năm gần đây không xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong tập thể Lãnh đạo, BCH Công đoàn và CBVCLĐ là nét đẹp truyền thống nhiều năm qua. Phát huy và đẩy mạnh phong trào thực hiện tốt Quy tắc ứng xử trong nghành Y tế, thực hiện tốt công tác Y đức, phong trào “Công đoàn tham gia quản lý giỏi”, phong trào xây dựng “Bệnh viện Xanh – Sạch – Đẹp”…cho CBVC-LĐ. Chủ động tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT tại cơ sở và cấp trên. Duy trì và phát triển quỹ hỗ trợ đoàn viên tại cơ sở. Tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn cấp trên tổ chức.

2. Mục tiêu xây dựng, phát triển của Công đoàn Bệnh viện.

1/ Phát huy truyển thống, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

2/ Đề cao vai trò công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC, đoàn viên CĐ.

3/ Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ.

4/ Công tác tổ chức và phát triển đoàn viên.

5/ Quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

6/ Tham gia quản lý, xây dựng bệnh viện.

3.Thành tích tiêu biểu:

Với những thành tích đạt được, Công đoàn bệnh viện vinh dự được :
- Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Nhiều Bằng khen,Giấy khen của Bộ Y tế, Công đoàn cấp trên cho tập thể và cá nhân.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý