Trang chủ / Văn bản pháp quy / Bệnh viện / Bệnh viện

Danh mục thuốc năm 2015

Ngày đăng: 2017-07-10

Tên hoạt chất Đơn vị Đơn giá (đ)
Thổ bối mẫu Gam 765
Thổ bối mẫu Gam 680
Thổ bối mẫu Gam 612
Thiên môn Gam 580
Thiên niên kiện S Gam 173
Thiên niên kiện S Gam 380
Thiên ma S Gam 386
Thiên ma S Gam 226
Thiên ma Gam 170
Thảo quyết minh Gam 204
Thiên ma Gam 326
Thiên ma S Gam 293
Thiên liên kiện Gam 193
Thiên liên kiện Gam 422
Thiên hoa phấn S Gam 170
Thiên hoa phấn S Gam 281
Thảo quyết minh S Gam 656
Thảo quyết minh S Gam 105
Thảo quyết minh S Gam 183
Thảo quyết minh Gam 120
Thăng ma Gam 263
Thăng ma Gam 378
Thăng ma Gam 292
Thăng ma S Gam 309
Thăng ma S Gam 263
Thần khúc S Gam 378
Than hoạt tính Gam 226
Thần khúc Gam 243
Thần khúc Gam 420
Thần khúc S Gam 179
Thạch xương bồ Gam 173
Thạch xương bồ Gam 181
Thạch xương bồ S Gam 163
Thạch cao S Gam 30
Thạch hộc Gam 284
Tế tân S Gam 971
Tế tân S Gam 848
Tế tân S Gam 974
Tế tân Gam 1083
Tế tân Gam 1137
Tế tân Gam 1079
Tế tân Gam 1216
Táo nhân S Gam 940
Táo nhân S Gam 1103
Táo nhân Gam 1289
Táo nhân Gam 1106
Tang ký sinh Gam 142
Táo nhân Gam 1106
Tang bì S Gam 231
Tang chi Gam 35
Tang ký sinh Gam 138
Tang bì Gam 219
Tang bì Gam 204
Tang bì Gam 192
Tần giao S Gam 971
Tần giao S Gam 1008
Tần giao Gam 1097
Tần giao S Gam 987
Tần giao Gam 1097
Tam thất Gam 3780
Tâm sen S Gam 880
Tâm sen Gam 438
Tâm sen S Gam 394
Tâm sen Gam 918
Tâm sen Gam 977
Sài hồ Gam 607
Sài hồ Gam 575
Sài hồ S Gam 546
Sài hồ S Gam 525
Sâm đại hành Gam 54
Sinh địa Gam 386
Sinh địa Gam 383
Sinh địa S Gam 348
Sinh địa S Gam 344
Tam lăng Gam 107
Sơn tra S Gam 124
Sơn tra Gam 138
Sơn tra Gam 138
Sơn thù Gam 959
Sinh khương Gam 6
Sinh khương Gam 50
Sinh địa S Gam 389
Sài đất Gam 126
Sài hồ Gam 590
Sa tiền Gam 286
Sa tiền Gam 350
Sa sâm S Gam 368
Sa sâm S Gam 877
Sa sâm Gam 874
Sa sâm Gam 588
Sa nhân S Gam 1050
Sa nhân S Gam 1102
Sa nhân Gam 1225
Rượu Ml 30
Quế nhục Gam 105
Quế nhục Gam 184
Quế chi Gam 143
Qua lâu nhân Gam 242
Quế chi Gam 126
Phòng phong S Gam 966
Phòng phong S Gam 908
Phòng phong S Gam 950
Phòng phong Gam 1009
Phòng phong Gam 1053
Phòng phong Gam 1044
Phòng phong Gam 1073
Phá cố chỉ Gam 105
Phá cố chỉ Gam 389
Parapin Gam 61
Ô tặc cốt S Gam 294
Ô tặc cốt Gam 294
Ô tặc cốt Gam 327
Ô tặc cốt Gam 252
Ô dược S Gam 88
Ô dược Gam 88
Nipazil Gam 450
Nhục dung S Gam 1261
Nhục dung Gam 1576
Nhục dung Gam 1363
Nhục dung Gam 1467
Nhũ hương Gam 389
Nhân trần S Gam 210
Nhân trần S Gam 217
Nhân trần Gam 242
Ngưu tất S Gam 525
Nhân trần Gam 217
Ngưu tất S Gam 431
Ngưu tất S Gam 435
Ngưu tất Gam 178
Ngưu tất Gam 453
Ngưu tất Gam 483
Ngũ vị tử S Gam 439
Ngũ linh chi Gam 36
Ngũ vị tử Gam 439
Ngũ linh chi Gam 236
Ngũ gia bì Gam 175
Ngọc trúc S Gam 449
Ngọc trúc S Gam 473
Ngọc trúc S Gam 452
Ngọc trúc Gam 502
Ngọc trúc Gam 513
Ngọc trúc Gam 525
Ngọc trúc Gam 380
Ngô thù du Gam 373
Ngải nhung Gam 205
Nga truật S Gam 310
Nga truật Gam 344
Nga truật Gam 344
Nga truật Gam 387
Muối Gam 10
Muối Gam 4
Một tặc Gam 116
Một tặc Gam 119
Mộc tặc S gam 116
Một dược Gam 247
Một dược Gam 255
Mộc thông Gam 163
Mộc qua S Gam 118
Mộc qua Gam 118
Mộc qua Gam 233
Mộc qua Gam 131
Mộc hương S Gam 315
Mộc hương Gam 350
Mộc hương Gam 354
Mía thuốc Gam 173
Mật ong Gam 80
Mẫu lệ Gam 130
Mật ong Gam 33
Mật ong Gam 42
Mật lợn Cái 30
Mật lợn Cái 3500
Mao căn Gam 89
Mao căn Gam 113
Mao căn Gam 110
Màn kinh tử Gam 197
Màn kinh tử Gam 119
Mạch nha S <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý