Trang chủ / Tin tức & sự kiện / Tin tức & sự kiện

Ngày Đại dương thế giới

Ngày đăng: 2024-06-08

Ngày Đại dương thế giới là sáng kiến đầu tiên được Chính phủ Canada đề xuất vào năm 1992 tại Hội nghị thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro. Sau đó được Ủy ban Hải dương học liên Chính phủ (IOC) của UNESCO thừa nhận vào Năm quốc tế đại dương 1998 tổ chức tại Lisbon (Bồ Đào Nha), Việt Nam cũng tham gia sự kiện này.

Biển, đảo và đại dương đóng một vai trò cực kỳ quan trọng và có tầm ảnh hưởng to lớn đến nhiều khía cạnh của cuộc sống con người, bao gồm kinh tế, chính trị, môi trường và văn hóa. Biển, đảo và đại dương chiếm khoảng 71% bề mặt Trái Đất. Các vùng biển và đảo phân bố rộng khắp các đại dương như Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương và Bắc Băng Dương, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các châu lục và quốc gia.

Biển, đảo và đại dương có vị trí và vai trò không thể thay thế trong sự phát triển toàn diện của con người và hành tinh. Việc bảo vệ và khai thác bền vững các tài nguyên biển là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng đối với mỗi quốc gia trên toàn cầu.

Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (08/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực và quyết tâm phát triển bền vững các ngành kinh tế biển, đồng thời với bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ quyền quốc gia trên biển.

 Gắn với chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2024, thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề trọng tâm của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2024 là “Quản lý, sử dụng bền vững không gian biển”.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh đã tổ chức một số hoạt động như sau:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2024 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, sáng tạo; đổi mới phương thức, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, mạng xã hội, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền về quản lý, sử dụng bền vững không gian biển vào các buổi sinh hoạt với người bệnh tại khoa, phòng; công tác quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công bằng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo; ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển; hạn chế thấp nhất có thể tác động của thiên tai; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, quản lý, sử dụng bền vững không gian biển, phát triển Kinh tế - Xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thái độ, thực hành của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người dân tại cộng đồng về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải y tế, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; không xả rác ra biển, đảo và đại dương.

- Phát triển, khai thác du lịch biển và hải đảo; khai thác đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường trong tập thể CBNV, người bệnh, người nhà người bệnh: Treo biểu ngữ, phát tờ rơi, tài liệu, áp phích với nội dung về biển đảo và đại dương, hạn chế rác thải nhựa trên biển tại các khu vực khoa/phòng, hành lang và trên trang facebook, trang web của bệnh viện...

- Thực hiện công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải Y tế theo đúng quy định hiện hành.

- Phát động phong trào mỗi cán bộ, viên chức và người lao động là một tuyên truyền viên tại khu phố nơi mình sinh sống, tuyên truyền tới mọi người dân tăng cường ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên biển và hải đảo, cảnh quan môi trường biển; gương mẫu tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường ven biển tại nơi làm việc, nơi cư trú để cải thiện môi trường sống và đẩy mạnh công tác xây dựng văn hoá sức khoẻ tại cộng đồng.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý