Trang chủ / Các khoa phòng / Các phòng chức năng / Phòng Quản Lý Chất Lượng / Phòng Quản Lý Chất Lượng

Phòng Quản lý chất lượng

Ngày đăng: 2017-10-01

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập theo quyết định số 348/QĐ-BV ngày 01 tháng 10 năm 2017; Là 1 trong 5 phòng chức năng của bệnh viện.

I. TỔ CHỨC

1. Địa chỉ liên hệ: Tầng 1 Nhà A Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

2. Điện thoại: 02033.833 170                    Email: qlcl.ydctqn@gmail.com

3. Cơ cấu tổ chức:

4. Lịch sử hình thành và phát triển:

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện được thành lập theo quyết định số 348/QĐ-BV ngày 01 tháng 10 năm 2017; Là 1 trong 5 phòng chức năng của bệnh viện.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

   Phòng Quản lý Chất lượng bệnh viện có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Bệnh viện và Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện trong việc thực hiện các nội dung về quản lý chất lượng bệnh viện nhằm bảo đảm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh cho người bệnh an toàn, công bằng, chất lượng, hiệu quả và phát triển theo quy định của pháp luật.  

2. Nhiệm vụ:

   Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

c) Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

d) Phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

đ) Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện;

e) Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Điều dưỡng bệnh viện tiến hành xây dựng và đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

f) Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

g) Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành;

h) Phối hợp thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

i) Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

 

 

 

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý