Trang chủ / Tin tức & sự kiện / Tin tức & sự kiện

Bảng giá thuốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh

Ngày đăng: 2017-07-10

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN QUẢNG NINH


BẢNG GIÁ THUỐC


     Tên ĐVT Đơn giá
           
                       THUỐC ĐÔNG Y  
           
A Giao S Gam 420.000
           
Ba kích Gam 1,166.050
           
Ba kích S Gam 1,107.750
           
Ba kích S Gam 1,260.000
           
Bá tử nhân Gam 459.900
           
Bá tử nhân Gam 576.450
           
Bạc hà Gam 135.450
           
Bạc thau Gam 141.750
           
Bạch biển đậu Gam 166.950
           
Bạch biển đậu S Gam 166.950
           
Bách bộ Gam 254.100
           
Bách bộ Gam 161.700
           
Bách bộ S Gam 254.100
           
Bạch chỉ Gam 252.000
           
Bạch chỉ S Gam 226.800
           
Bách hợp Gam 630.000
           
Bách hợp Gam 262.500
           
Bạch linh Gam 446.780
           
Bạch thược Gam 430.770
           
Bạch truật Gam 693.636
           
Bạch truật S Gam 572.250
           
Bán hạ Gam 275.100
           
Bán hạ Gam 235.200
           
Bồ công anh Gam 239.090
           
Bông mã đề Gam 30.450
           
Cam thảo Gam 464.210
           
cam thảo S Gam 441.000
           
Can khương Gam 220.500
Can khương Gam 198.450
           
Can khương Gam 291.900
           
cát căn Gam 191.838
           
Cát căn S Gam 132.300
           
Cát căn S Gam 177.450
           
Cát cánh Gam 1,055.833
           
Cát cánh S Gam 950.250
           
Câu đằng Gam 307.910
           
Cẩu tích Gam 177.450
           
Cẩu tích Gam 202.260
           
Cẩu tích S Gam 192.150
           
Cẩu tích S Gam 177.450
           
Chỉ thực S Gam 133.350
           
Chỉ thực S Gam 204.750
           
Chi tử Gam 549.500
           
Chi tử S Gam 270.270
           
Chỉ xác Gam 217.820
           
Chỉ xác S Gam 204.750
           
Chư linh Gam 1,680.000
           
Chuối hạt Gam 157.500
           
Cỏ ngọt Gam 216.300
           
Cỏ nhọ nhồi Gam 115.500
           
Cối xay lá Gam 126.000
           
Cốt toái bổ S Gam 309.750
           
Cốt toái bổ S Gam 236.880
           
Cúc hoa Gam 792.750
           
Đại hoàng S Gam 199.500
           
Đại hoàng S Gam 156.980
           
Đại hồi Gam 61.950
           
Đại táo Gam 257.250
           
Dâm dương hoắc Gam 338.100
           
Đan bì S Gam 549.150
           
Đan bì S Gam 531.300
           
Đan bì S Gam 670.950
           
Đan sâm Gam 409.500
           
Đan sâm S Gam 368.550
           
Đan sâm S Gam 420.000
           
Đẳng sâm Gam 1,123.500
           
Đẳng sâm S Gam 1,011.150
           
Đào nhân Gam 1,027.890
           
Đào nhân S Gam 976.500
           
Đào nhân S Gam 1,038.450
           
Đau xương Gam 215.676
Đau xương S Gam 199.500
           
Địa long Gam 1,890.000
           
Diệp Hạ Châu Gam 223.650
           
Đỗ trọng Gam 378.000
           
Độc hoạt Gam 429.330
           
độc Hoạt S Gam 386.400
           
Đồng Sunfat Gam 168.000
           
Dứa dại Gam 220.500
           
Dứa dại S Gam 220.500
           
Hà thủ ô Gam 393.750
           
Hắc phụ tử Gam 178.500
           
Hắc phụ tử S Gam 245.700
           
Hạnh nhân S Gam 540.750
           
Hạt kê Gam 65.000
           
Hạt sen Gam 498.320
           
Hạt sen S Gam 452.550
           
Hạt sen S Gam 460.950
           
Hậu phác Gam 176.400
           
Hoắc hương Gam 60.000
           
Hoài sơn Gam 309.167
           
Hoài sơn S Gam 278.250
           
Hoàng bá Gam 354.900
           
Hoàng bá N Gam 68.250
           
Hoàng bá S Gam 354.900
           
Hoàng cầm Gam 263.670
           
Hoàng cầm S Gam 408.450
           
Hoàng đằng Gam 186.900
           
Hoàng đằng S Gam 186.900
           
Hoàng kỳ Gam 415.800
           
Hoàng liên S Gam 714.000
           
Hòe hoa Gam 676.670
           
Hòe hoa S Gam 609.000
           
Hồng hoa Gam 1,050.000
           
Hương phụ Gam 325.500
           
Huyền sâm Gam 324.333
           
Huyền sâm S Gam 343.500
           
Huyền sâm S Gam 291.900
           
Huyết giác S Gam 252.000
           
Hy thiêm Gam 57.500
           
Ích chí nhân S Gam 591.150
           
Ích mẫu Gam 130.200
           
ké đầu ngựa Gam 232.110
           
Ké đầu ngựa S Gam 220.500
Kê huyết đằng Gam 186.900
           
Kê nội kim Gam 157.000
           
Kê nội kim Gam 228.900
           
Kha tử Gam 69.300
           
Kha tử Gam 105.000
           
Kha tử Gam 88.200
           
Khiếm thực Gam 493.500
           
khổ qua Gam 194.250
           
Khương hoàng Gam 121.000
           
Khương hoạt Gam 1,412.250
           
Khương hoạt Gam 1,522.500
           
Kim anh tử Gam 430.500
           
Kim ngân Gam 234.780
           
Kim ngân hoa Gam 1,176.000
           
Kim ngân hoa Gam 1,110.900
           
Kim tiền thảo Gam 276.150
           
Kinh giới Gam 194.250
           
Kỷ tử Gam 493.500
           
Lá tre Gam 173.250
           
lá vông Gam 78.750
           
Lạc tiên Gam 31.500
           
Liên kiều Gam 476.960
           
Liên kiều Gam 418.950
           
Long đờm thảo Gam 271.550
           
Long nhãn Gam 453.600
           
Long nhãn Gam 525.000
           
Ma hoàng Gam 82.830
           
Ma hoàng Gam 170.100
           
Mạch môn Gam 840.000
           
Mạch môn Gam 934.500
           
Mạch nha Gam 128.330
           
Mạch nha S Gam 115.500
           
Màn kinh tử Gam 197.400
           
Mao căn Gam 113.300
           
Mật ong Gam 41.530
           
Mía thuốc Gam 173.250
           
Mộc hương Gam 354.380
           
Mộc hương S Gam 315.000
           
Mộc qua Gam 233.330
           
Mộc thông Gam 162.750
           
Một dược Gam 255.150
           
Một tặc Gam 118.650
           
Muối Gam 10.000
Muối Gam 4.000
           
Nga truật S Gam 309.750
           
Ngải nhung Gam 204.750
           
Ngọc trúc Gam 525.000
           
Ngọc trúc S Gam 472.500
           
Ngọc trúc S Gam 451.500
           
Ngũ gia bì Gam 175.350
           
Ngũ linh chi Gam 236.250
           
Ngũ vị tử Gam 438.900
           
Ngũ vị tử S Gam 438.900
           
Ngưu tất Gam 483.000
           
Ngưu tất S Gam 434.700
           
Nhân trần S Gam 217.350
           
Nhũ hương Gam 388.500
           
Nhục dung Gam 1,466.340
           
Nhục dung S Gam 1,261.050
           
Nipazil Gam 450.000
           
Ô dược Gam 88.200
           
Ô dược S Gam 88.200
           
Ô tặc cốt S Gam 294.000
           
Parapin   60.500
           
Phá cố chỉ Gam 388.500
           
Phòng phong Gam 1,044.324
           
Phòng phong S Gam 966.000
           
Quế chi Gam 142.800
           
Quế nhục Gam 183.750
           
Sa nhân S Gam 1,102.500
           
Sa sâm Gam 588.380
           
Sa sâm S Gam 876.750
           
Sa tiền Gam 349.650
           
Sài hồ Gam 574.737
           
Sài hồ S Gam 546.000
           
Sinh địa Gam 386.400
           
Sinh địa S Gam 347.760
           
Sơn thù Gam 958.650
           
Sơn tra Gam 137.670
           
Sơn tra S Gam 123.900
           
Tâm sen Gam 828.330
           
Tâm sen S Gam 879.900
           
Tâm sen S Gam 745.500
           
Tần giao Gam 1,096.667
           
Tần giao

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý