Trang chủ / Tin tức & sự kiện / Tin tức & sự kiện

KỶ NIỆM 75 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023)

Ngày đăng: 2023-06-11

Ra đời cách đây 75 năm, nhưng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên những giá trị cao cả đối với các thế hệ người Việt Nam cho đến ngày hôm nay.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp vẫn còn đó dã tâm dùng vũ lực hòng đặt lại ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi, ngày 11-6-1948, Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Thời điểm đó, lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh như một lời động viên, một lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Nhìn lại 75 năm thực hiện “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Bác, chúng ta thật phấn khởi, tự hào khi phong trào Thi đua quyết thắng trong toàn dân đã trở thành nét đẹp văn hóa, luôn song hành trong tất cả các lĩnh vực, mặt trận. Đó là phong trào thi đua: “Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp, “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và “Thi đua quyết thắng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt trong những năm gần đây, công tác thi đua của Đảng, nhà nước ta có những bước đổi mới quan trọng khi đưa Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành một cuộc vận động, một phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng toàn dân, giúp cho mỗi người dân ở mỗi lĩnh vực, mỗi ngành nghề, nhận thức được vai trò của mình, quyết tâm phấn đấu vượt khó vươn lên, hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước đó chính là minh chứng thuyết phục cho việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc trong thời kỳ mới. Đồng thời, cũng minh chứng cho sức sống vững bền, giá trị lan tỏa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực tiễn.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác và căn cứ vào tính chất, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong những năm qua, Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh đã không ngừng nỗ lực khuyến khích thúc đẩy các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong đó, chú trọng vào việc xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới và thực hiện đồng bộ tốt cả bốn khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Cùng với đó, rà soát, bổ sung, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động thi đua, gắn chặt thi đua với khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào Thi đua trong Bệnh viện; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ viên chức, người lao động, bảo đảm cho các điển hình tiên tiến được phấn đấu, rèn luyện và phát triển lâu dài; góp phần bảo đảm cho phong trào Thi đua trong từng khoa, phòng đi đúng hướng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua các phong trào thi đua cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tập thể Bệnh viện ngày một phát triển vững mạnh, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân./.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý