Trang chủ / Giới thiệu / Các khoa phòng / Khối cận lâm sàng / Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh / Phòng Kế Toán

Phòng Tài chính - Kế toán

Ngày đăng: 2017-07-11

Phòng Tài chính - kế toán là một trong những phòng chức năng của Bệnh viện, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

I. Giới thiệu chung:
Phòng Tài chính - kế toán là một trong những phòng chức năng của Bệnh viện, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.


II.Tổ chức nhân sự

-/ Trưởng phòng: Trần Thị Hồng Hạnh

- Phòng gồm 7 người:

+ Biên chế 6 người : Đại học 5 người, Trung cấp 1 người
+ Hợp đồng 1 người : Đại học 1 người

III. Chức năng - Nhiệm vụ của phòng kế toán

- Chức năng:
- Tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính bệnh viện, phối hợp với các khoa, phòng xây dựng các định mức, tiêu chuẩn cho hoạt động bệnh viện.
- Độc lập về chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính - kế toán.

- Nhiệm vụ:
- Lập dự toán thu - chi ngân sách, tính toán và phân bổ định mức chi tiêu cho các mặt hoạt động của Bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về các báo cáo tài chính và toàn bộ công tác tài chính của Bệnh viện.
- Tính trả lương các chế độ phụ cấp, bảo hiểm cho cán bộ viên chức
- Trích nộp các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp của bệnh viện theo quy định.
- Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.
- Tổ chức và quản lý công tác thu, chi viện phí, thanh toán BHYT.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng tứ,sổ sách kế toán theo quy định.
- Tổng hợp tình hình tài chính, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện, tiền lương và thu nhập cán bộ công nhân viên.

IV - Thành tích đã đạt được
Phòng Tài chính kế toán giữ một vị trí quan trọng trong các hoạt động tài chính của Bệnh viện. Với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, Phòng TCKT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc được lãnh đạo bệnh viện và CBVC đánh giá cao.
Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện, Phòng TCKT quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí,đảm bảo thu đủ, chi đúng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quản lý tập trung các nguồn thu, xây dựng định mức thu chi theo quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện nhằm minh bạch và công khai hóa các chế độ chính sách đối với CBVC, nhờ vậy, các nguồn lực của bệnh viện được sử dụng một cách có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ của bệnh viện.
Tập thể phòng Kế toán nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được tặng giấy khen của Công đoàn ngành, giấy khen của Sở Y tế

Nguồn : Tổ CNTT

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này với bạn bè.

Tin liên quan

Đối tác liên kết
về đầu trang

Hòm thư góp ý